Λήψη διορθωτικής - διευκρινιστικής απόφασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ), για την αλλαγή χρήσης στα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: