Λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΤΡΟΠΟΣ».

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: