Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας του κ. Τέρπου Αναστασίου του Δημητρίου με αριθμό 70/168 Διορθωτικής της με αριθμό 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου) και της 70/70 διορθωτικής.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: