Μείωση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: