« Μετάβαση υπαλλήλων της Δ.Τ.Υ. και εκπροσώπου της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. στην Αθήνα ».

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: