Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων της Β’/θμιας Εκ/σης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: