Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου.

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο