Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» για το χρονικό διάστημα από 15-9-2016 έως 14-9-2018

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: