Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του αναπληρωματικού του στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. δ.τ.(Δυτική Δυναμική Α.Ε.)».

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: