Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: