Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» με αριθμ. μελ. 47/2009 και προϋπολογισμό 4.910.462,00€.

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: