Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δημιουργία πράσινου δώματος στο 4ο Δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη», με αριθμό μελέτης 64/2012 και προϋπολογισμό 219.921,53 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: