Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014.

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: