Ορισμός μελών Επιτροπής Αυτοψιών-Καταμέτρησης για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015.

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: