Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: