Ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών τμημάτων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: