Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία από 1-1-2011 εως 31-12/2012.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: