Οροι διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση βαφών κτιρίων, Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης» (αριθ. μελέτ. 52/2014), προϋ/σμού 36.385,24€.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: