Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Αμπελοκήπων «Κ. Καραμανλής» στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Αρμενόπουλος – Μ. Αλέξανδρος» (ΑΡ.Μ.Α.) , χωρίς αντάλλαγμα (τίμημα).

Αριθμός Απόφασης:

054

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: