Παραχώρηση του με αρ. 409 α αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Οριστικής Διανομής 1959 ÷1962 (Ο.Δ.), αγροκτήματος Μενεμένης στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Δ.Κ. Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: