Παράταση ισχύος των υπ’ αριθ. 357, 358, 359 και 360/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων και ΤΑΠ για το 2014.

Αριθμός Απόφασης:

399

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: