Παράταση τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων » με αρ. μελ. 54/2014.

Αριθμός Απόφασης:

023

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: