Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων (άρθρ.202 του ΔΚΚ) σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου. Αναμόρφωση προϋ/σμού (5η αναμ.). Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: