Παροχή εξουσιοδότησης στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνιο να παραστεί στις 23-4-2012 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (προσωρ. διατ/γή) σε υπόθεση που αφορά αγωγή με αρ. κατ. 6263/12 κατά του Δήμου μας και να μην προτείνει ένσταση κατά τόπο αναρμοδιότητας

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: