Παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρoυ Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς τη ΚΔΕΔΑΜ για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: