Παροχή γνώμης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 7 Δημοτικού καταστήματος

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: