Παροχή γνώμης για την παραχώρηση της χρήσης των γραφείων του Α' ΚΑΠΗ Μενεμένης στο ΙΚΑ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: