Παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: