Παροχή σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: