Παροχή σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς για την ανάπτυξη των δραστηριο

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: