Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του καταστήματος υπ΄ αριθμ. 1 στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Μενεμένης,οδός Σ. Βενιζέλου 16

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: