Περί της μείωσης μισθωμάτων περιπτέρων

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: