Προγραμματισμός σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: