Προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών περί άρσης του αναπαλλοτρίωτου και της επωφελεστέρας αξιοποιήσεως του κεφαλαίου του κληροδοτήματος «Γρ. Αξωνίδη

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: