Πρόσληψη προσωπικού (18 ατόμων) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: