Πρόταση περί των υπηρεσιακών δομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: