Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: