Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: