Ψηφίσεις πιστώσεων για προμήθειες και εργασίες του Δήμου μας έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή