Ψηφίσεις πιστώσεων για την διενέργεια προμηθειών της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: