Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: