Ψήφιση πιστώσεων για τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: