Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για «Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: