Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιοστασίων γεωτρήσεων και άρδευσης του Δήμου», αρ. υπηρεσίας-εργασίας 40/2011.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: