Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων πυρόσβεσης σχολικών κτιρίων και γυμναστηρίων», αρ. υπηρεσίας-εργασίας 39/2011.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: