: Ψήφιση πίστωσης για « προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών & ειδών υγιεινής για συντηρήσεις εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης δημοτικών χώρων», αρ. προμήθειας 44/2011.

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: