Ψήφιση πίστωσης για τη μεταφορά της Κοινοτικής Συμμετοχής για τις πιστοποιημένες δαπάνες του Δήμου Χάρμανλι που αφορούν το έργο «Άμυνα Υγείας Για Τον Αστικό Πληθυσμό & Ενίσχυση Της Πρόληψης Με Την Εφαρμογή Κατευθυντήριων Γραμμών & Τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: