Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης μονώσεων σχολικών κτιρίων με αριθ. Μελ. 30/12.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: