Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθ. μελ.: 55/2012 (ΚΑΕ: Ε-0155-12) και προϋπ/σμό: 26.500,00 €. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: