Ψήφιση της πίστωσης ύψους 7.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.01 του προϋπολογισμού έτους 2012 για την πληρωμή δαπανών υδροδότησης του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: